Dotacje dla rolników

Lata 2015-2020 to okres dotacji i dopłat bezpośrednich dla rolników. Jeśli chodzi o procedurę składania wniosków, to będzie ona w większości podobna do tej z lat poprzednich.

W ustawie uwzględniono dopłaty do produkcji najbardziej istotnych dla rodzimego rolnictwa. Czyli tutaj dopłaty przeznaczone są w dużej mierze dla hodowców bydła. Pod uwagę wzięto również chów owiec, kóz, owoców, chmielu, ziemniaków, buraków, pomidorów, lnu.

Ustawa przewiduje również pomoc dla młodych rolników, którzy chcą rozpocząć swoją własną działalność. Dodatkową pomoc zaś otrzymają rolnicy, którzy posiadają grunt większy niż 3,01 ha do maksymalnie 30,00 ha.